Fm logistic

La logique des transports urbain

Îmbunătățire continuă

Obiectivul politicii noastre de îmbunătățire continuă este de a crea valoare atât pentru clienți cât și pentru noi înșine.

Aptitudinile de inteligențăoperațională, și de pricepere în teren ale echipelor noastre sunt cele mai importante puncte tari ale noastre; acestea ne fac mai competitivi și ne întăresc excelența operațională.

Inspirate direct din sistemul nostru de producție cu valoare adăugată, diversele programe pe care le implementăm în toate activitățile și țările noastre sunt bazate pe trei idei: 

 • Analiza proceselor și operațiunilor noastre prin verificarea lor permanentă,
 • Eliminarea operațiunilor fără valoare adăugată și simplificarea fluxurilor,
 • Inteligența colectivă, toată lumea se simte implicată; cheia îmbunătățirii de durată.

Abordarea continuă este implementată în 3 programe principale.

 

3 programe principale

HOSHIN

Cum:

O echipă operațională (de la șofer de camion la director de operațiuni) și experți în îmbunătățire continuă efectuează o diagnoză operațională și definesc un plan de acțiune.

Conținut:

 • Definirea și măsurarea performanței
 • Maparea în lanț a valorii
 • Observarea procedurilor pe teren
 • Identificarea muda, mura, muri
 • Evaluarea sistemului de management
 • Evaluarea celor 5S și management vizual
 • Definirea acțiunilor

KAIZEN

Cum:

Instructaj asupra elementelor de bază ale îmbunătățirii continue și crearea de cicluri de îmbunătățire de rutină care să implice toate echipele

Conținut:

 • Definirea deșeurilor și standardelor
 • Instructaj pentru metode de rezolvare a problemelor (diagramă Ishikawa, 5W, QQOQCCP, …) 
 • Instructaj pentru organizarea îmbunătățirii continue (lean board, management vizual...)
 • Lansarea de cicluri standardizate de îmbunătățire

RESPONSABILIZARE

Cum:

Program complet de instructaj cu privire la diverse aspecte orientate spre acțiune ale îmbunătățirii continue.

Conținut:

 • Module de instructaj: deșeuri, rezolvarea de probleme, supraveghere activă, strategie de implementare...
 • Combinarea de concepte, metode, instrumente și exerciții
 • Concept de implementare personalizată: ateliere de suport, planuri de acțiune, instruirea noilor membri ai personalului...

Securitate Globală

Securitatea este fundamentată pentru activitatea companiei. Pentru ca activitatea companiei să se desfășoare bine, aceasta trebuie să fie bine securizată:

 • Siguranța serviciilor și a produselor reprezintă obligații față de clienții noștri;
 • Siguranța proprietăților și activelor reprezintă obligații față de acționarii noștri;
 • Siguranța expatriaților și a călătoriilor de afaceri reprezintă baza angajamentului de responsabilitate față de personalul nostru.

Planul de securitate globală a Grupului contribuie la securitatea economică a acestuia.

Bernard GALEA, CSO FM Logistic Group