Fm logistic

La logique des transports urbain

Valori

FM Logistic : o companie bazată pe valori rezultate din respect pentru relaţiile dintre oameni.

Să dăm sens activităţii noastre, să facem ceea ce spunem că vom face, să contribuim la crearea unui climat de încredere și cooperare în echipă: sunt atitudini importante care dezvoltă un sentiment de apartenență la companie.

Transmiterea unor valori umane puternice și a spiritului antreprenorial

FM Logistic a moștenit de la predecesorii săi o cultură a valorilor și a standardelor ridicate în ceea ce privește aptitudinile personale şi sociale și conduita în cadrul companiei. Prin intermediul angajaţilor săi motivaţi, aceste valori prind viață și contribuie la performanța companiei prin crearea unei atmosfere de lucru pozitive și dezvoltarea unui sentiment de mândrie și de apartenență la grup. Cultivarea acestor valori înseamnă, de asemenea, exigenţă şi standarde înalte.

Împărtăşim aceleaşi valori!

Încurajarea unei abordări participative pentru viitor

În 2015 toţi angajații au fost invitați să răspundă la 3 întrebări în vederea adaptării valorilor definite în 2007 la noua dimensiune multiculturală a Grupului: "Care sunt valorile personale? Ce valori se regăsesc în cadrul companiei? Care sunt acele valori necesare pentru ca FM Logistic să aibă rezultate mult mai bune în viitor?".  Sondajul a avut o rată de participare de 74%, ceea ce a subliniat angajamentul personalului FM Logistic în toate țările din grup. Cu 11 000 de răspunsuri, echipa de proiect dedicată valorilor a organizat 35 de ateliere despre subiectul valorilor la care au participat 250 de persoane, de la operatori până la membri ai comitetului executiv. Obiectivul a fost selectarea acelor valori care pot susţine strategia FM Logistic şi care permit o creștere continuă. În urma implementării proiectului noilor valori lansat în toamna anului 2016, obiectivul principal este să dăm viaţă valorilor în cadrul grupului, astfel încât acestea să devină un avantaj competitiv.

Cultura noastră organizaţională se bazează pe 3 valori

ÎNCREDERE

Fiecare membru al echipei este important și merită respect, recunoaştere și bunăvoință.

Încrederea permite fiecărei persoane să dea tot ce e mai bun din el/ea. Încrederea eliberează energii pozitive, permite o mai bună cooperare și autonomie.

Ea promovează autonomia şi cooperarea între noi şi cu partenerii noştri.,

Încrederea este acordata în mod natural şi se construieşte în timp.

PERFORMANŢĂ

Planul ambiţios pe termen lung al companiei noastre se bazează pe mulţumirea continuă a clientului și realizarea obiectivelor. Performanţa este rezultatul excelenţei noastre zilnice şi a spiritului nostru antreprenorial; este cheia pentru mulţumirea clienţilor şi durabilitatea companiei noastre.

DESCHIDERE

Într-o lume aflată în continuă schimbare, compania noastră trebuie să se reinventeze în mod constant și să inoveze pentru a oferi cele mai bune soluții cliențiilor.

Deschiderea ne determină să avem iniţiativă, să fim curioşi, să ascultăm, să facem o auto-analiza şi să fim creativi.

Testimonial

  • Aptitudini personale şi sociale care încorporează know-how

    Aptitudinile personale şi sociale provin din istoria companiei noastre, care îşi doreşte menţinerea independenţei şi ceşterea performanţei pentru a-şi asigura durabilitatea, prin intermediul angajaţilor săi motivaţi şi implicaţi în dezvoltarea companiei. Atitudinile şi comportamentele managerilor şi ale personalului sunt definite în conformitate cu valorile FM Logistic. Spiritul FM se regăseşte în fiecare dintre platforemele noastre, şi ilustrează, împreună cu respectarea codului de etică, personalitatea companiei. Iar una din provocările noastre este să perpetuăm Valorile, Cultura şi etica companiei odată cu dezvoltarea noastră internațională.

    FM Logistic a evoluat şi s-a extins din 2007, anul definirii valorilor companiei. Pentru a reflecta cât mai bine realitatea şi strategia companiei, valorile au fost redefinte, ca parte dintr-un proiect mai amplu de transformare a culturii organizaţionale, astfel încât noile valori să facă obiectul unui consens al tuturor angajaţilor.

    Proiectul a început printr-un sondaj de opinie adresat angajaţilor referitor la propriile valori, rata de răspuns la nivelul întregii organizaţii fiind de 74%. Cele 3 valori “ Încredere, Performanţă, Deschidere” reflectă istoria companiei şi îi asigură durabilitatea, ne ajută în procesul de luare a deciziilor şi întăresc sentimentul de apartenenţă la Companie. Fiecare manager dă viaţă acestor valori în rândul echipei sale prin dezvoltrea iniţiativei, îmbogăţind astfel cultura companiei şi asigurând trăinicia valorilor FM, devenind referință pentru fiecare angajat.

    Marie-Laure Faure- Group Values and Shareholder Relations Director

Fundaţia FM

În preajma aniversării a 50 de ani de la fondarea companiei, grupul FM a înfiinţat Fundaţia FM pentru a-şi consolida acţiunile de CSR- responsabilitate socială corporativă.

Fundația FM are ca obiectiv susţinerea, încurajarea şi crearea unor  proiecte de inovare socială, cu ajutorul și / sau coordonarea angajaţilor Grupului, în domeniul inserţiei socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi și în sprijinul copiilor defavorizaţi.

Aceasta susţine de asemenea proiectele sociale de interes general din apropierea actualelor şi viitoarelor platforme FM.

Fundația FM încurajează dezvoltarea abilităților profesionale ale angajaţilor săi pentru a creşte impactul proiectelor sociale / societale pe care le sprijină.