Fm logistic

La logique des transports urbain

Politica de confidențialitate

La FM Logistic, respectăm intimitatea utilizatorilor ori de câte ori procesăm datele acestora. Prezenta Politică de confidențialitate precizează cine colectează, procesează și utilizează datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru, tipurile de date pe care le colectăm despre dvs., modul în care utilizăm datele respective și drepturile dvs. în legătură cu utilizarea de către noi a datelor personale.

 

Ce înseamnă date personale?

Datele „personale” reprezintă toate informațiile prin intermediul cărora o persoană poate fi identificată direct sau indirect. De exemplu, un fișier cu date structurate care conține numele întreg al persoanei se încadrează în categoria datelor personale, deoarece persoana poate fi direct identificată pornind de la informația respectivă. Detaliile care pot fi utilizate pentru a identifica o persoană indirect (cum ar fi un număr de înregistrare, numărul de telefon sau o poză) sunt de asemenea considerate date personale.

Există legi speciale care reglementează procesarea și reținerea acestui tip de informații.

Tipurile de date pe care le putem colecta de la dvs. includ numele, adresa/adresele poștale, adresa/adresele de e-mail, numărul/numerele de telefon și istoricul de navigare.

 

Cine colectează, procesează și utilizează datele dvs.?

Atunci când accesați site-ul nostru web, datele dvs. personale sunt colectate, procesate și utilizate de FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l'Europe, 57370, Phalsbourg, Franța (controlorul de date) și/sau de furnizori terți care întrețin și susțin site-ul nostru web.

 

De ce procesăm și/sau utilizăm datele dvs. personale?

Procesăm datele pe care le colectăm în următoarele scopuri:

Pentru a ne respecta obligațiile contractuale (în baza legalității).

Pentru a ne urmări interesele legitime.

  • Pentru a efectua analize statistice.
  • Pentru a măsura traficul pe site.

Cum vă acordați consimțământul?

În anumite circumstanțe, avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a colecta, procesa și/sau utiliza datele dvs. personale.

Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a instala module cookie pe dispozitivul dvs. și pentru a colecta, procesa și utiliza informațiile pe care le partajați cu noi prin intermediul formularului de „Contact” în vederea procesării procesării solicitării dvs.

Vă puteți modifica preferințele de consimțământ pentru oricare dintre activitățile descrise mai sus, în orice moment. Puteți refuza ca noi să vă folosim datele personale.

 

Cine primește datele dvs.?

Colectăm datele dvs. în scopuri de relații cu clienții interni și exclusiv în astfel de scopuri.

Partajăm datele personale pe care le colectăm despre dvs. atunci când utilizați serviciile noastre numai cu următorii terți:

subcontractori spre care externalizăm anumite servicii.

Partajăm date personale cu alți terți numai dacă acest lucru este impus prin lege (cum ar fi un tribunal sau o autoritate judecătorească), dacă sunteți de acord ca noi să partajăm datele sau dacă acest mod de partajare a datelor este permis de lege.

 

Cum păstrăm datele?

Păstrăm datele în baza noastră de date de prospectare activă, timp de trei ani de la cel mai recent contact cu dvs.

Orice date pe care trebuie să le păstrăm din motive legale sunt păstrate pe perioada prevăzută de lege.

 

Unde procesăm datele dvs.?

Noi și/sau anumiți destinatari ai datelor dvs. (conform descrierii de mai sus) pot fi situați în afara Spațiului Economic European (în China, Brazilia, India și Vietnam).

Prin urmare, datele dvs. personale pot fi procesate în țări care nu oferă garanții suficiente conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Vă asigurăm că datele dvs. vor fi protejate prin garanțiile corespunzătoare în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile în Europa.

Drepturile dvs.?

Conform legii, aveți dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de a șterge, dreptul de a obiecta, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți un mesaj ofițerului nostru de protecție a datelor la următoarea adresă, explicând clar natura solicitării: dpo@fmlogistic.com.

Din motive de securitate și prevenire a fraudelor, trebuie să ne oferiți o dovadă a identității alături de solicitarea dvs. Vom distruge dovada identității odată ce solicitarea a fost procesată.

Dacă considerați că vă încălcăm drepturile, vă rugăm să ne contactați mai întâi pe noi. Dacă răspunsul nostru nu vă satisface, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

 

 Modificări la Politica de confidențialitate

E posibil să aducem modificări Politicii de confidențialitate pentru a reflecta îmbunătățirea serviciilor noastre, de exemplu, în cazul în care introducem tehnologii noi sau lansăm servicii noi. Vă vom anunța în prealabil înainte de a opera orice modificări la Politica de confidențialitate.

FM LOGISTIC / MENŢIUNI LEGALE

FM Logistic denumit aici si  în continuare ca fiind « Editorul site-ului »

Proprietate

Gazda site-ului este societatea  CLARANET, Sediu social : 18-20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris – Franța. El este pus la dispoziția utilizatorilor sub rezerva acceptării necondiționate de către aceștia a condițiilor și instrucțiunilor menționate mai jos.

Informatică și libertăți

Informațiile strânse despre dvs. sunt indispensabile pentru  FM Logistic. Aceste date personale nominative sunt confidențiale și fac obiectului unei prelucrări informatice.  Ele sunt păstrate și folosite exclusiv de editorul site-ului, în scopul unor anchete statistice, al unor operații comerciale și de marketing. Conform Legii privind  » Informatica și Libertățile  » n° 78-17 din 6 ianuarie 1978 și modificată în 06 august 2004, aveți drept de acces și de modificare a datelor care vă privesc.  (Confirmarea declarației CNIL – Comisia Națională de Informatică și Libertăți - cu număr 1213861).

Pentru a vă exercita acest drept, vă veți adresa :

•prin poștă, la :

•FM Logistic

•ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg

Fotografii/elemente vizuale

Fotografiile și elementele vizuale de pe site-ul FM Logistic nu pot fi reproduse, redistribuite sau vândute, fără acordul scris al editorului. Orice imagine folosită fără consimțământul autorului clișeului va putea deci face obiectul unor acțiuni de urmărire legală.

Dacă nu se menționează contrariul, drepturile de copyright ale documentelor și ale fiecăruia dintre elementele create pentru acest « site » sunt proprietatea exclusivă a Editorului site-ului. Prin urmare este interzisă orice reproducere totală sau parțială a conținutului site-ului, în baza articolului L.713-2 din Codul proprietății intelectuale. Legile care guvernează acest site sunt legile franceze, iar Tribunalele competente sunt tribunalele franceze.  

Protecția datelor

Consultați Politica de confidențialitate pentru mai multe informații despre modul în care folosim datele personale și despre cum vă puteți exercita drepturile.

Legăturile hipertext

Orice încercare de transfer de informație către un terț site sau de modificare a informațiilor conținute de acest site este interzisă și poate antrena acțiuni de urmărire civilă sau penală din partea Editorului site-ului.  

Editorul site-ului nu poate fi tras la răspundere pentru ansamblul legăturilor hipertext sau orice alt element informatic utilizat, direct sau indirect, pornind de la « site ».

Editorul site-ului nu garantează și nu-și ia nici un angajament față de terțe site-uri și nu va fi responsabil de conținutul lor.  

Dacă doriți să faceți o legătură cu site-ul FM Logistic, va trebui să contactați în prelabil pe Editorul site-ului pentru a obține autorizarea necesară, folosind formularul de contact.

Responsabilitate

Editorul site-ului face tot posibilul pentru a se asigura de exactitatea și aducerea la zi a tututor informațiilor furnizate pe site-ul său direct legate de acesta, însă Editorul nu poate garanta că informațiile pe care site-ul le conține sunt complete, precise, exacte, exhaustive și lipsite de eroare.  

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a corecta sau de a modifica, în orice moment și fără preaviz, conținutul acestui site.

Editorul site-ului isi declina  orice responsabilitate referitoare la informațiile disponibile pe « site-ul» său și la utilizarea care poate fi dată informațiilor conținute pe acest site sau obținute ca răspuns la o întrebare adresată pin intermediul acestui site. În nici un caz Editorul nu va putea fi tras la răspundere pentru daune de orice fel, directe sau indirecte, ce ar rezulta din utilizarea acestui site sau în legătură cu acest site. În general, Editorul site-ului isi declina  orice responsabilitate  în ceea ce privește utilizarea ce ar putea fi dată acestui site.  

Orice încercare de transfer de informație către un terț site sau de modificare a informațiilor conținute de acest site este interzisă și poate antrena acțiuni de urmărire civilă sau penală din partea Editorului site-ului.  

Editorul site-ului nu poate fi tras la răspundere pentru ansamblul legăturilor hipertext sau orice alt element informatic utilizat, direct sau indirect, pornind de la « site », existența unei legături ne-având ca efect transferarea responsabilității către Editor.

Editorul site-ului nu garantează și nu-și ia nici un angajament față de terțe site-uri și nu va fi responsabil de conținutul lor.  Este strict interzisă crearea unei legături hipertext cu trimitere către site fără acordul oficial al Editorului site-ului.  Editorul site-ului nu poate să garanteze și nu garantează că server-ul care găzduiește  « site-ul » este lipsit de viruși și că fișierele accesibile spre descărcare de pe acest site Web sau orice alt terț site  sunt lipsite de viruși sau de erori de funcționare. Având în vedere că există viruși care pot fi transmiși prin internet, noi recomandăm utilizatorilor să-și ia măsurile necesare pentru a-și proteja calculatorul împotriva oricărei infectări, împotriva oricărei probleme tehnice care ar putea deteriora componentele calculatorului utilizatorului sau datele stocate pe acesta. Oricum, Editorul site-ului sau vreunul din intermediarii săi nu va putea fi tras la răspundere pentru  nici o daună produsă ca urmare a conectării și navigării pe acest site.