Fm logistic

La logique des transports urbain

FM LOGISTIC / MENŢIUNI LEGALE

FM Logistic denumit aici si  în continuare ca fiind « Editorul site-ului »

Proprietate

Gazda site-ului este societatea  CLARANET, Sediu social : 18-20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris – Franța. El este pus la dispoziția utilizatorilor sub rezerva acceptării necondiționate de către aceștia a condițiilor și instrucțiunilor menționate mai jos.

Informatică și libertăți

Informațiile strânse despre dvs. sunt indispensabile pentru  FM Logistic. Aceste date personale nominative sunt confidențiale și fac obiectului unei prelucrări informatice.  Ele sunt păstrate și folosite exclusiv de editorul site-ului, în scopul unor anchete statistice, al unor operații comerciale și de marketing. Conform Legii privind  » Informatica și Libertățile  » n° 78-17 din 6 ianuarie 1978 și modificată în 06 august 2004, aveți drept de acces și de modificare a datelor care vă privesc.  (Confirmarea declarației CNIL – Comisia Națională de Informatică și Libertăți - cu număr 1213861).

Pentru a vă exercita acest drept, vă veți adresa :

•prin poștă, la :

•FM Logistic

•ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg

Fotografii/elemente vizuale

Fotografiile și elementele vizuale de pe site-ul FM Logistic nu pot fi reproduse, redistribuite sau vândute, fără acordul scris al editorului. Orice imagine folosită fără consimțământul autorului clișeului va putea deci face obiectul unor acțiuni de urmărire legală.

Dacă nu se menționează contrariul, drepturile de copyright ale documentelor și ale fiecăruia dintre elementele create pentru acest « site » sunt proprietatea exclusivă a Editorului site-ului. Prin urmare este interzisă orice reproducere totală sau parțială a conținutului site-ului, în baza articolului L.713-2 din Codul proprietății intelectuale. Legile care guvernează acest site sunt legile franceze, iar Tribunalele competente sunt tribunalele franceze.  

Protecția datelor

Consultați Politica de confidențialitate pentru mai multe informații despre modul în care folosim datele personale și despre cum vă puteți exercita drepturile.

Legăturile hipertext

Orice încercare de transfer de informație către un terț site sau de modificare a informațiilor conținute de acest site este interzisă și poate antrena acțiuni de urmărire civilă sau penală din partea Editorului site-ului.  

Editorul site-ului nu poate fi tras la răspundere pentru ansamblul legăturilor hipertext sau orice alt element informatic utilizat, direct sau indirect, pornind de la « site ».

Editorul site-ului nu garantează și nu-și ia nici un angajament față de terțe site-uri și nu va fi responsabil de conținutul lor.  

Dacă doriți să faceți o legătură cu site-ul FM Logistic, va trebui să contactați în prelabil pe Editorul site-ului pentru a obține autorizarea necesară, folosind formularul de contact.

Responsabilitate

Editorul site-ului face tot posibilul pentru a se asigura de exactitatea și aducerea la zi a tututor informațiilor furnizate pe site-ul său direct legate de acesta, însă Editorul nu poate garanta că informațiile pe care site-ul le conține sunt complete, precise, exacte, exhaustive și lipsite de eroare.  

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a corecta sau de a modifica, în orice moment și fără preaviz, conținutul acestui site.

Editorul site-ului isi declina  orice responsabilitate referitoare la informațiile disponibile pe « site-ul» său și la utilizarea care poate fi dată informațiilor conținute pe acest site sau obținute ca răspuns la o întrebare adresată pin intermediul acestui site. În nici un caz Editorul nu va putea fi tras la răspundere pentru daune de orice fel, directe sau indirecte, ce ar rezulta din utilizarea acestui site sau în legătură cu acest site. În general, Editorul site-ului isi declina  orice responsabilitate  în ceea ce privește utilizarea ce ar putea fi dată acestui site.  

Orice încercare de transfer de informație către un terț site sau de modificare a informațiilor conținute de acest site este interzisă și poate antrena acțiuni de urmărire civilă sau penală din partea Editorului site-ului.  

Editorul site-ului nu poate fi tras la răspundere pentru ansamblul legăturilor hipertext sau orice alt element informatic utilizat, direct sau indirect, pornind de la « site », existența unei legături ne-având ca efect transferarea responsabilității către Editor.

Editorul site-ului nu garantează și nu-și ia nici un angajament față de terțe site-uri și nu va fi responsabil de conținutul lor.  Este strict interzisă crearea unei legături hipertext cu trimitere către site fără acordul oficial al Editorului site-ului.  Editorul site-ului nu poate să garanteze și nu garantează că server-ul care găzduiește  « site-ul » este lipsit de viruși și că fișierele accesibile spre descărcare de pe acest site Web sau orice alt terț site  sunt lipsite de viruși sau de erori de funcționare. Având în vedere că există viruși care pot fi transmiși prin internet, noi recomandăm utilizatorilor să-și ia măsurile necesare pentru a-și proteja calculatorul împotriva oricărei infectări, împotriva oricărei probleme tehnice care ar putea deteriora componentele calculatorului utilizatorului sau datele stocate pe acesta. Oricum, Editorul site-ului sau vreunul din intermediarii săi nu va putea fi tras la răspundere pentru  nici o daună produsă ca urmare a conectării și navigării pe acest site.