Fm logistic

La logique des transports urbain

Dezvoltare sustenabilă

Încă de la înființarea FM Logistic, un simț al responsabilității a hrănit cultura sa corporativă și a sprijinit dezvoltarea ei.

Grupul a urmărit întotdeauna să mulțumească; sustenabil și echitabil: personalul, clienții, acționarii, partenerii, furnizorii și societatea, într-un mod acceptabil pentru mediu. Susținută de această cultură, dezvoltarea sustenabilă a devenit în prezent o prioritate pentru FM Logistic. Pentru a structura această abordare și a o alinia cu strategia noastră 2022, FM Logistic a elaborat un plan de dezvoltare sustenabilă bazat pe patru piloni: social, societal, economic și de mediu.

Echipa de management conduce această abordare, însă țările în sine reprezintă baza și actorii. Aceasta are în sarcină indicatorii trimestriali, pentru a îndeplini angajamentele. Trei dintre acești indicatori sunt monitorizați la nivel de Grup și prezentați către COMEX în fiecare trimestru.

Câteva cuvinte de la Directorul pentru Dezvoltare Sustenabilă al FM Logistic.

 •             „Dezvoltarea      sustenabilă este un termen recent a ceea ce pentru noi înseamnă o cultură      cu vechime. 

  Acceptarea tuturor responsabilităților noastre ca și companie internațională ne-a structurat întotdeauna dezvoltarea. Privitul înainte și pe termen lung pentru a ne asigura viitorul: aceasta este viziunea pe care fondatorii noștri au imprimat-o în identitatea FM Logistic.

  Am încercat întotdeauna să creăm relații bine echilibrate, profitabile și sustenabile împreună cu personalul, clienții, furnizorii, acționarii și comunitatea, într-un mod acceptabil pentru mediu. Prin adoptarea unei abordări structurate care îndeplinește cele mai riguroase standarde internaționale, FM Logistic își întărește angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă. 

  Un standard onorabil, care de asemenea depinde de implicarea tuturor, pentru a ne îmbunătăți contribuția pentru viitorul planetei, atât prin gesturi mici, cât și prin acțiuni majore. Echipa QHSE&DD este disponibilă pentru a asista personalul FM Logistic în angajamentul lor și la realizarea acestuia.”

  Olivier Faure, Director Dezvoltare Sustenabilă, FM Logistic.

Cei 4 piloni ai Dezvoltării Sustenabile

 • Pilonul responsabilităţii sociale – Să fim un jucător cheie în dezvoltarea economiei locale

  Dezvoltarea de parteneriate pentru a sprijini diverse cauze locale

  Cu un angajament puternic asumat faţă de societate, FM Logistic implementează acţiuni de responsabilitate socială în cadrul tuturor țărilor în care operează.

   • Echipa din Franța susţine “Asociaţia celor care suferă de paralizie” şi a realizat numeroase inițiative pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși: donaţii de haine, acţiuni caritabile pentru a sprijini diverse asociații, donare de sânge, reciclarea capacelor de sticlă, etc.

   • În Rusia, se colectează anual produse de igienă care sunt donate unui centru pentru tineri.

   • Echipa din Brazilia este implicată în sprijinirea orfelinatelor.

  Dezvoltarea unor proiecte cu contribuție semnificativă asupra societăţii

  FM Logistic este un jucător cheie care îşi dorește să aibă un impact pozitiv asupra mediului. Modul în care face acest lucru este prin dezvoltarea de proiecte care aduc o contribuție pozitivă societăţii. Acesta a fost contextul în care compania a lansat o reflecție colectivă în vederea elaborării unui model pentru un centru logistic "alternativ".

  Promovarea integrării profesionale a persoanelor defavorizate

  Pentru FM Logistic este foarte importantă promovarea accesului la locuri de muncă şi reintegrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap este parte din strategia fiecărei țări.

 • Pilonul social – Pregătirea oamenilor noștri pentru a deveni fundația angajamentului nostru.

  Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale personalului nostru

  Deoarece logistica este în primul și principalul rând un serviciu, FM Logistic consideră că personalul său este de o importanță magistrală. Compania oferă instructaj pentru perfecționarea aptitudinilor încurajând astfel dezvoltarea profesională pentru toți. 

  FM University oferă personalului programe de instructaj de înaltă calitate, adaptate la profesiile specifice din cadrul FM Logistic.

  Asigurarea siguranței la locul de muncă pentru personalul nostru  

  Activitatea de transport și logistică are riscuri: aceste riscuri trebuie controlate pentru a asigura siguranța angajaților noștri. FM Logistic este dedicată acestui aspect și implementează inițiative centrate pe respectarea reglementărilor, creșterea gradului de conștientizare din cadrul angajaților, îmbunătățirea continuă a practicilor corporative (prin revizuirea periodică a obiectivelor) și, mai presus de toate, prin implicarea tuturor.

  Oferirea de acces la sistemul de sănătate pentru toți membrii personalului

  După analiza bunelor practici de sănătate din fiecare țară, Departamentul de Resurse Umane al Grupului a început standardizarea accesului la servicii medicale a personalului. Acest angajament contribuie la integrarea și bunăstarea personalului, precum și la standardizarea celor mai bune practici și condiții de muncă în cadrul Grupului.

 • Pilonul economic – Proiectarea supply chain-ului de mâine

  Promovarea inovării în supply chain prin colaborarea cu actorii cheie

  Logistica și transportul sunt supuse la numeroase presiuni sociale și de mediu. Diverșii actori implicaţi în cadrul lanțului logistic ar trebui să colaboreze pentru a face față acestor provocări. FM Logistic este dedicată acestui lucru prin:

  • Implicarea în numeroase programe europene privind logistica de mâine, 
  • Încheierea unor parteneriate cu diferite instituţii de învăţământ, 
   • Dezvoltarea de proiecte împreună cu clienţii.

   

  Programe care faciliteaza dezvoltarea competențelor în logistică

  Acestea presupun implicarea angajaţilor în mod voluntar în cadrul unor organizații de interes general, care au un scop cultural, social, de mediu sau umanitar. Acesta este un mod eficient de implicare a angajaților în proiecte în beneficiul societății. Prin implicarea în activitatea diferitelor ONG-uri, angajaţii trăiesc o experiență care le consolidează sensul activităţii lor zilnice din FM.

  Crearea de locuri de muncă și susţinerea dezvoltării economiei locale  în fiecare dintre țările în care FM este prezentă

  În calitate de furnizor logistic internațional, FM Logistic şi-a asumat responsabilitatea faţă de dezvoltarea economică și socială în cadrul tuturor ţărilor în care operează. Promovează achiziționarea de produse și servicii locale. Susține furnizorii locali printr-un program global pentru a consolida parteneriatele din fiecare țară.

 • Pilonul sustenabilităţii – Responsabilitatea faţă de mediul înconjurător stă la baza dezvoltării noastre.

  Reducerea amprentei de carbon din cadrul activităților noastre

  În calitate de logistician preocupat de impactul global asupra mediului, FM Logistic desfăşoară o activitate de logistică sustenabilă prin:

   • reducerea emisiilor de CO2 din cadrul activităţilor de transport și depozitare,

   • scăderea consumului de energie,

   • oferte bazate pe soluţii de logistică sustenabilă.

  Parteneriatul cu “Green Freight Europe” din 2014, începerea monitorizării emisiilor de CO2 în activitatea de transport, a marcat o nouă etapă în strategia companiei.

  Scăderea consumului de energie

  FM Logistic investește în optimizarea consumului de energie din cadrul platformelor sale logistice, menţinând în acelaşi timp confortul și nivelul calităţii serviciilor furnizate. Acest aspect face parte din responsabilitatea Batilogistic (proprietarul clădirilor) și subsidiarei NG Concept, specializată în proiectarea şi construirea platformelor logistice. Ca parte din procesul de îmbunătățire continuă, s-au implementat atât în Franţa cât şi la nivel internaţional măsuri de sustenabilitate în vederea obţinerii certificărilor HQE și LEED.

  Oferte bazate pe soluţii de logistică sustenabilă

  FM Logistic este implicată tot mai activ în căutarea de soluții alternative pentru protejarea mediului inconjurător. Consolidarea fluxurilor, optimizarea schimburilor de lucru, transportul intermodal, cross-docking, livrările urbane ecologice, etc. Sunt explorate toate direcţiile pentru a proiecta servicii de ultimă generație integrând soluţii de control a amprentei de carbon.

Sisteme de management

FM Logistic își bazează abordarea de dezvoltare sustenabilă pe un sistem de management în trei planuri care este implementat pe tot cuprinsul companiei, țărilor și unităților de logistică unde operează. Echipa de conducere a companiei stabilește standardul necesar, însă fiecare țară și fiecare unitate au libertatea de se adapta și a se conforma reglementărilor și situațiilor locale, precum și nevoilor clientului. Din Brazilia în China, fără a uita Europa, echipele QHSE ale FM Logistic au implementat o politică al cărei obiectiv este împărtășit de către toți angajații: excelență operațională, satisfacția clientului, îmbunătățire continuă etc.

Certificări în țările în care activăm

Politica QHSE a FM Logistic se bazează pe respectarea reglementărilor, prevenirea riscurilor și îmbunătățirea continuă. Principiile sale de implementare sunt stabilite în reguli și instrumente de referință și sunt comunicate personalului prin intermediul programelor de instruire.

Sistemul folosit de FM Logistic respectă cele mai stricte standarde în ceea ce privește igiena, siguranța, trasabilitatea, manipularea materialelor periculoase și cele mai bune practici în domeniu. Unitățile sunt certificate la nevoie, astfel încât clienții noștri să aibă asigurarea că produsele lor sunt tratate conform standardelor, într-un mediu conform cerințelor, în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare și în fiecare țară.

Sistemul de management FM Logistic este baza organizării sale.  Se bazează pe procese care garantează uniformitatea și siguranța organizării sale prin aplicarea de reguli comune și obligatorii. Cele mai bune practici rezultate sunt apoi aplicate în fiecare țară, ținând cont de factorii locali.

Angajamentele noastre

 • Angajamentele noastre de mediu

  Angajamentele noastre de mediu.

  Pentru a consolida impactul său față de mediul înconjurător , FM Logistic a integrat acest lucru în programul său de dezvoltare durabilă :

  • Respectarea obligațiilor legale aplicabile activităților noastre, administrative și de reglementare.

  • Prevenirea riscurilor de poluare este asigurată datorită vigilenței și a mijloacelor de prevenire adoptate pe întregul lanț de aprovizionare .

  • Utilizarea tehnologiilor curate care respecta mediul, în mod special în proiectarea de clădiri și înlocuirea flotei noastre de vehicule. FM Franța si-a instruit șoferii în ceea ce priveste condusul ecologic , iar în Spania , FM Logistic foloseste un camion care ruleaza pe gaz natural lichefiat .

  • Comunicarea despre politica noastră de mediu , în scopul de a sensibiliza și de a implica angajații noștri în aceste valori ale unui bun protector al mediului .

  • Îmbunătățirea continuă a obiectivelor și țintelor noastre într-un mod coerent cu angajamentele de mediu și așteptările partenerilor noștri .

 • La dispoziția dumneavoatră intotdeauna.

  Angajamentele noastre față de clienți

  Pentru a dezvolta comunicarea și parteneriatele, răspundem cerințelor dumneavoastră, comunicăm prin KPI-uri (indicatori principali de performanță), definim un sistem personalizat de comunicare pentru contactele dumneavoastră zilnice și strategice și vă informăm constant despre activitățile noastre.

  În calitate de experți globali în Lanțuri de Aprovizionare,

  • Oferim un răspuns pe sectoare, adaptat piețelor clienților noștri, pentru a le oferi satisfacție clienților acestora și a asigura fiabilitate și eficiență în costuri. 
  • Ne adaptăm schimbărilor în volumul de producție și cerințe ale pieței;
  • Ne instruim constant personalul pentru a garanta un nivel înalt al serviciilor;
  • Anticipăm nevoile dumneavoastră viitoare pentru a rămâne competitive.

  Centrați pe Îmbunătățire Continuă

  Ne angajăm să implementăm planuri anuale de îmbunătățire continuă și activități de referință pentru a dezvolta și împărtăși cele mai bune practici cu clienții nostrii.

 • Prevenirea riscurilor.

  Angajamentele noastre privind siguranța.

  FM face eforturi pentru îmbunătățire continuă în privința siguranței la locul de muncă. În fiecare țară în care operăm, prevenirea riscurilor este asigurată de: 

  • un plan de evaluare a pericolelor de la locul de muncă,
  • monitorizarea și analiza accidentelor de muncă,
  • păstrarea mediului de lucru curat și ordonat.

  Personalul ia parte la numeroase activități de conștientizare, instructaj și de responsabilizare la locul de muncă. 

  Pentru a oferi un mediu de lucru sigur pentru personal, FM Logistic a lansat de curând proiectul „Atitudinea Siguranța pe Primul Loc”. Această abordare, destinată tuturor, constă în împărtășirea de experiențe prin colectarea celor mai bune practici din cadrul tuturor unităților. Impactul acestei abordări este monitorizat prin intermediul indicatorului LTIFR (rata de frecvență a timpului pierdut din cauza accidentărilor).

  Aceasta garantează de asemenea și siguranța produselor manipulate. Un studiu HACCP este efectuat pentru fiecare client. Obiectivul este de a identifica și elimina orice elemente care pot face alimentele să fie necomestibile.