Introducere

FM Logistic înțelege că prețuiești modul în care sunt prelucrate datele tale personale și recunoaște importanța protejării confidențialității tale.

Această Politică de confidențialitate explică modul în care FM Logistic colectează și prelucrează datele tale cu caracter personal. Conține informații despre tipul de date pe care le colectăm, cum le procesăm și în ce scopuri.

Această politică a fost actualizată ultima dată pe 6 septembrie 2021.

Principii de bază – Angajamentul nostru de confidențialitate

FM Logistic se angajează să trateze datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările aplicabile protecției datelor cu caracter personal și a vieții private, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „regulamentul”). Ne angajăm să respectăm următoarele principii:

 • colectăm și prelucrăm datele tale numai în scopurile descrise în această Politică sau în scopuri specifice despre care te-am informat și/sau pentru care ți-ai dat acordul;
 • adoptăm principiul minimizării colectării datelor cu caracter personal, adică colectăm doar datele personale necesare prelucrării, fără a colecta date într-un mod inutil;
 • în cazul în care datele cu caracter personal aflate în posesia noastră nu mai sunt utile pentru prelucrarea pe care o desfășurăm și dacă nu există obligația legală de a le păstra, aceste date vor fi șterse sau anonimizate.

Definiții

DATE PERSONALE:

Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată, direct sau indirect. De exemplu, o persoană este identificată direct prin numele și prenumele ei și indirect prin numărul său de telefon sau numărul de înmatriculare al vehiculului.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE:

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate sau neefectuate folosind procese automatizate și aplicate datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

CONTROLORUL:

Persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile („de ce?”) și mijloacele („cum?”) prelucrării datelor cu caracter personal.

PROCESATOR:

Persoană fizică sau juridică, autoritate publică, departament sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

CE DATE PERSONALE COLECTĂM?

Datele personale pe care le colectăm variază în funcție de scopul colectării și de serviciul pe care ți-l oferim.

În general, putem colecta direct următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • detalii personale, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală și numerele de telefon;
 • istoricul de navigare, cum ar fi paginile vizitate, data vizitei, locația în timpul vizitei sau adresa IP;
 • datele din CV-ul tău dacă aplici pentru o ofertă de muncă.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE TALE

Colectăm datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a te contacta, pentru a procesa și a răspunde solicitărilor tale de informații;
 • pentru a dezvolta și îmbunătăți produsele, serviciile și funcționalitatea site-urilor noastre web sau a aplicațiilor și serviciilor noastre;
 • pentru a autentifica identitatea persoanelor care ne contactează telefonic sau prin alte mijloace;
 • pentru a crea un cont atunci când te înregistrezi pentru aplicațiile și serviciile noastre.

De asemenea, este posibil să avem nevoie de datele tale cu caracter personal pentru a îndeplini obligațiile legale sau ca parte a relației contractuale pe care o avem cu tine.

Atunci când colectăm și folosim datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sau pentru orice altă solicitare, te vom informa înainte sau în momentul colectării.

Atunci când este necesar, îți solicităm acordul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Dacă ți-ai dat consimțământul pentru activități legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ai dreptul de a-ți retrage acest consimțământ în orice moment.

CINE ESTE CONTROLORUL?

Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate de FM LOGISTIC Corporate și de toate filialele sale franceze și străine.

CARE SUNT DREPTURILE TALE SI CUM LE POȚI EXERCITA?

Atunci când prelucrăm datele tale cu caracter personal, ai acces la o serie de drepturi pe care le poți exercita în orice moment. Mai jos este o prezentare generală a acestor drepturi și a ceea ce înseamnă ele pentru tine.

Pentru a-ți exercita drepturile

Îți poți exercita drepturile contactând Responsabilul cu protecția datelor al FM Logistic prin e-mail la dpo@fmlogistic.com , descriind solicitarea ta și însoțind-o cu orice act de identitate semnat, certificat ca fiind conform cu originalului.

Dreptul de acces la datele tale personale și dreptul de rectificare

Este important pentru noi ca datele personale pe care le deținem despre tine să fie exacte, actualizate, complete și relevante. Pentru a ne asigura că respectăm acest angajament, ai dreptul de a accesa, corecta sau actualiza în orice moment datele tale cu caracter personal. Te rugăm să specifici în cererea ta datele sau operațiunile de prelucrare la care se referă.

DREPTUL LA TRANSFERAREA DATELOR

Ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de anumite dispozitive. Acest drept se aplică datelor colectate de FM LOGISTIC pentru prelucrare pe baza consimțământului tău și pe baza unui contract.

DREPTUL DE A SOLICITA ȘTERGEREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

Ai dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal atunci când:

 • datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat; sau
 • îți retragi consimțământul pe care ni l-ai dat anterior pentru a prelucra datele cu caracter personal, cu condiția să nu existe un alt temei legal pentru ca noi să continuăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal; sau
 • te opui prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct; sau
 • consideri că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în mod legal; sau
 • datele tale cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta legislația în vigoare.

Te rugăm să indici în cererea ta cu precizie ce date despre tine soliciți să fie șterse și motivele solicitării. Vom lua măsuri rezonabile pentru a răspunde solicitării tale în conformitate cu cerințele legale.

În cazul în care datele personale pe care le colectăm nu mai sunt necesare pentru niciun scop și nu există nicio obligație legală pentru noi de a le păstra, vom depune toate eforturile pentru a șterge sau anonimiza aceste date.

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR TALE

Ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor tale cu caracter personal dacă:

 • consideri că datele personale pe care le avem despre tine sunt inexacte; sau
 • în ceea ce privește datele cu caracter personal care nu sunt prelucrate în mod legal, preferi să restricționăm prelucrarea decât să le ștergem; sau
 • nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal pentru scopurile pentru care le-am colectat, dar ai nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale; sau
 • te-ai opus prelucrării datelor tale cu caracter personal și aștepți să afli dacă interesele tale legate de această obiecție prevalează asupra motivelor legitime urmărite de FM Logistic.

Te rugăm să indici în cererea ta cu precizie ce date despre tine soliciți a fi restricționate de la prelucrare și motivele solicitării. Vom lua măsuri rezonabile pentru a răspunde solicitării tale în conformitate cu cerințele legale.

DREPTUL DE A TE OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR CU PERSONAL

Ai dreptul de a te opune în orice moment prelucrării datelor tale cu caracter personal.

Te rugăm să menționezi cu precizie în cererea la ce tip de prelucrare privind datelor cu caracter personal te opui și motivele solicitării.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

Ai dreptul de a depune o plângere direct la o autoritate de supraveghere, precum CNIL, cu privire la modul în care gestionăm datele tale cu caracter personal.

Cât timp vor fi păstrate datele tale?

Datele personale vor fi șterse sau anonimizate de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În plus, datele pot fi păstrate dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în reglementările UE, legile sau alte prevederi cărora le este supusă persoana responsabilă.

Cum îți protejăm datele personale?

Suntem conștienți de importanța securității datelor dumneavoastră cu caracter personal. Facem tot posibilul pentru a-ți proteja datele personale împotriva utilizării greșite, intervenții, daune, acces neautorizat, modificare sau dezvăluire și avem multe măsuri de securitate în vigoare pentru a-ți proteja datele personale.

Partajarea datelor tale personale:

Când partajăm datele tale cu caracter personal filialelor noastre sau altor organizații, ne asigurăm că facem acest lucru numai cu organizațiile care au măsuri aplicabile de securitate a datelor și a stocării și care respectă legile privind confidențialitatea, în condiții echivalente cu cele pe care le respectăm.

Transferuri internaționale ale datelor tale:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Spațiului Economic European (SEE). Dacă acesta este cazul, FM Logistic va face tot posibilul pentru a se asigura că acest transfer internațional de date are un nivel adecvat și garanții de securitate.

Garanțiile pe care le folosim pentru a proteja transferurile internaționale de date includ:

 • model de clauze contractuale standard validate de Comisia Europeană. Aceste clauze standard oferă o garanție suficientă deoarece fac posibilă respectarea nivelurilor relevante de securitate, așa cum sunt cerute de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, și în special în legătură cu Regulamentul (regulamentele menționate mai sus și Regulamentul fiind denumite împreună „Regulamente”)
 • prin mecanisme de certificare care atestă că terții aflați în afara SEE prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentele. Aceste certificări trebuie să fie aprobate fie de către Comisia Europeană, de către autoritatea de supraveghere competentă în temeiul Regulamentului, fie de către organismul național de acreditare desemnat în conformitate cu Regulamentul.

Cookie-uri

Confidențialitatea ta este importantă pentru noi, așa că dorim să fim transparenți cu privire la informațiile colectate atunci când vizitezi site-urile noastre. În timpul vizitei tale,, este posibil să fie nevoie să recuperăm și/sau să stocăm informațiile browser-ului tău, mai ales sub formă de cookie-uri. Aceste informații pot fi despre tine, despre opțiunile tale, sau despre dispozitivul tău. și sunt utilizate în principal pentru a-ți oferi o experiență mai personalizată. Este alegerea ta ceea ce colectăm.

Diferitele categorii de mai jos explică tipul de cookie-uri pe care le folosim și cum le putem selecta. Reține doar faptul că prin blocarea unor cookie-uri, acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra experienței tale de utilizare, deoarece este posibil să nu îți putem oferi unele dintre serviciile și/sau caracteristicile noastre.

Cookie-uri strict necesare

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. Acestea sunt setate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de tine, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate. Poți seta browser-ul să 

blocheze sau să te avertizeze despre aceste cookie-uri, dar unele părți ale site-ului nu vor funcționa în acest caz. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-uri de performanță

Aceste module de cookie-uri ne permit să contabilizăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru, astfel încât să funcționeze mai bine pentru tine. De asemenea, ne ajută să știm care pagini sunt cele mai populare și să vedem cum navighează vizitatorii pe site. Aceste cookie-uri nu colectează date personale, ci doar informații anonime. Dacă blochezi aceste cookie-uri, nu vom ști când ai vizitat site-ul nostru și nu vom putea monitoriza performanța acestuia. Unele site-uri pot denumi aceste cookie-uri „cookie-uri de analiză”.

Cookie-uri de publicitate/direcționare

Aceste cookie-uri sunt setate de noi și/sau de partenerii noștri de publicitate și ne ajută să construim un profil al intereselor tale, astfel încât să ți se afișeze reclame relevante pe site-urile noastre și pe alte site-uri. Ele pot, de asemenea, să limiteze numărul de ocazii în care vezi o reclamă, precum și să ajute la măsurarea eficacității campaniilor publicitare. Dacă blochezi aceste cookie-uri, vei primi în continuare publicitate pe site-urile partenerilor noștri, dar mai puțin personalizată, și este posibil să nu beneficiezi de ofertele dedicate membrilor noștri. Folosim tehnologie care identifică, de exemplu, browser-ul și dispozitivul tău de internet. Dacă dorești să vizualizezi mai multe reclame relevante în timp ce navighezi pe alte site-uri, te rugăm să activezi aceste module de cookie-uri. Te rugăm să consulți politica de confidențialitate a partenerilor noștri pentru a afla mai multe despre modul în care aceștia folosesc datele.

Cookie-uri pentru rețelele de socializare

Aceste cookie-uri sunt setate de o serie de furnizori de rețele sociale și îți permit să utilizezi funcțiile rețelelor sociale de pe site-ul nostru, de exemplu, să folosești butonul „like” sau să creezi un cont la noi folosind profilul tău din rețele sociale. Acești furnizori pot urmări modul în care navighezi pe acest site și pe alte site-uri și pot crea un profil al intereselor tale care poate fi folosit în scopuri publicitare. Acest lucru poate afecta conținutul și mesajele pe care le vizualizezi pe alte site-uri web pe care le vizitezi. Dacă blochezi aceste cookie-uri, unele funcții (instrumente de partajare, butonul „like” etc.) nu vor funcționa.

Cookie-uri ale terților

Aceste cookie-uri pot fi setate de noi sau de furnizori terți care adaugă servicii/funcții site-urilor noastre (de exemplu, videoclipuri). Dacă dorești ca site-ul să fie mai adaptat pentru tine, te rugăm să activezi aceste cookie-uri.

Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal 

Pentru a ne îmbunătăți serviciile, putem modifica această Politică de confidențialitate, de exemplu, prin introducerea de noi tehnologii sau lansarea de noi servicii. Te invităm să revizuiești această politică în mod regulat.

Cum te putem ajuta?

Ce cauți?