Fm logistic

La logique des transports urbain

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Introducere

FM Logistic înțelege că apreciați modul în care datele dvs. personale sunt procesate și recunoaște importanța protejării confidențialității.

Această politică de confidențialitate explică modul în care FM Logistic colectează și procesează datele dvs. personale. Conține informații despre tipul de date pe care le colectăm, modul în care le prelucrăm și în ce scopuri.

Ultima actualizare a acestei politici a fost pe 24 martie 2020.

Principii de bază - Angajamentul nostru de confidențialitate

FM Logistic își ia angajamentul să trateze datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările aplicabile protecției datelor cu caracter personal și confidențialității, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - (denumit în continuare „regulamentul”). 

Ne angajăm să respectăm următoarele principii:

 • colectăm și prelucrăm datele dvs. numai în scopurile descrise în prezenta politică sau în scopuri specifice despre care v-am informat și / sau pentru care ați consimțit;
 • adoptăm principiul reducerii la minimum a colectării datelor cu caracter personal: adică, colectăm numai datele cu caracter personal necesare prelucrării și utilizării avute în vedere, fără a colecta date într-un mod inutil;
 • dacă datele cu caracter personal aflate în posesia noastră nu mai sunt utile pentru prelucrarea pe care o desfășurăm și dacă nu există nicio obligație legală pentru noi de a le păstra, aceste date vor fi șterse sau anonimizate.

Definiții

Date cu caracter personal:

Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată, direct sau indirect. De exemplu, o persoană este identificată direct prin numele și prenumele său și indirect prin numărul său de telefon sau numărul de înmatriculare al autovehiculului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Orice operațiune sau set de operații efectuate sau neefectuate folosind procese automatizate și aplicate datelor personale sau seturilor de date personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmisie, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date:

Persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile („de ce?”) și mijloacele („cum?”) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator :

Persoană fizică sau juridică, autoritate publică, departament sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Care sunt datele personale pe care le colectăm?

Datele personale pe care le colectăm variază în funcție de scopul colectării și de serviciul pe care vi-l oferim.

În general, putem colecta în mod direct următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • detalii personale, precum numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență și numărul (numerele) de telefon;
 • istoricul de navigare, cum ar fi paginile vizitate, data vizitei, locația în timpul vizitei sau adresa IP;
 • date despre CV-ul dvs. dacă aplicați pentru un loc de muncă;

În ce scop colectăm datele dvs. personale?

Colectăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • să vă contactăm, să procesăm și să răspundem la solicitările dvs. de informații;
 • să dezvoltăm și să îmbunătățim produsele, serviciile și funcționalitatea site-urilor noastre web sau a aplicațiilor și serviciilor noastre;
 • să autentificăm identitatea persoanelor care ne contactează prin telefon sau prin alte mijloace;
 • pentru a crea un cont atunci când vă înregistrați pentru aplicațiile și serviciile noastre;

Este posibil să avem nevoie și de datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau ca parte a relației contractuale pe care o avem cu dumneavoastră.

Atunci când colectăm și folosim datele dvs. personale în scopurile menționate mai sus sau pentru orice altă solicitare, vă vom informa înainte sau în momentul colectării.

Când este necesar, solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Dacă v-ați dat consimțământul pentru activități legate de prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment.

Cine este operatorul?

Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate de FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l'Europe, 57370 PHALSBOURG.

Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?

Când prelucrăm datele dvs. personale, aveți o serie de drepturi pe care le puteți exercita în orice moment. Mai jos este o prezentare generală a acestor drepturi și a ceea ce înseamnă pentru dvs.

Dreptul de a accesa datele dvs. personale și dreptul de rectificare

Pentru noi este important ca datele personale pe care le deținem despre dvs. să fie corecte, actualizate, complete și relevante. Pentru a vă asigura că respectăm acest angajament, aveți dreptul de a accesa, corecta sau actualiza datele dvs. personale în orice moment.

Dreptul la portabilitatea datelor dvs.

Aveți dreptul de a primi datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. 

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale atunci când:

 • datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat; sau
 • retrageți consimțământul pe care ni l-ați dat anterior pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu condiția să nu existe un alt temei legal pentru a continua procesarea datelor dvs. personale; sau
 • considerați că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate legal; sau
 • datele dvs. personale trebuie șterse pentru a respecta legislația în vigoare. 

Dacă doriți ca datele dvs. personale să fie șterse, vă rugăm să ne informați și vom lua măsuri rezonabile pentru a răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu cerințele legale.

Dacă datele cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în niciun scop și nu există nicio obligație legală pentru noi de a le păstra, vom depune toate eforturile pentru a șterge sau anonimiza astfel de date.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs.

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale dacă:

 • considerați că datele personale pe care le avem despre dvs. sunt inexacte; sau
 • în ceea ce privește datele cu caracter personal care nu sunt prelucrate legal, preferați să restricționăm prelucrarea lor dar să nu le ștergem; sau
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopurile pentru care le-am colectat, dar aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau susține o acțiune leglă; sau
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs. personale și așteptați să aflați dacă interesele dvs. legate de această obiecție prevalează asupra motivelor legitime urmărite de FM Logistic.

Dacă doriți să restricționați prelucrarea pe care o facem cu privire la datele dvs. personale, vă rugăm să ne informați și vom lua măsuri rezonabile pentru a răspunde solicitării dvs. în conformitate cu cerințele legale.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în orice moment.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere direct la o autoritate de supraveghere, cum ar fi CNIL, cu privire la modul în care gestionăm datele dvs. personale.

Pentru a vă exercita drepturile 

Vă puteți exercita drepturile contactând Responsabilul cu protecția datelor al companiei FM Logistic prin e-mail la adresa dpo@fmlogistic.com, descriind solicitarea dvs. și însoțind-o cu orice document de identitate certificat ca fiind conform cu originalul.

Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În plus, datele pot fi păstrate dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte dispoziții ale UE care sunt opozabile persoanei responsabile.

Cum vă protejăm datele personale?

Suntem conștienți de importanța securității datelor dvs. personale. Facem tot posibilul pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare, interferențelor, deteriorării, accesului neautorizat, modificării sau divulgării și avem implementate multe măsuri de securitate pentru a vă proteja datele personale.

Partajarea datelor dvs. personale:

Atunci când partajăm datele dvs. cu caracter personal cu filialele noastre sau cu alte organizații, ne asigurăm că facem acest lucru numai cu organizațiile care au măsuri semnificative de securitate și stocare a datelor și care respectă legile privind confidențialitatea, astfel îndeplinesc condiții echivalente cu cele pe care le respectăm ca organizație.

Transferuri de date la nivel internațional:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Spațiului Economic European (SEE). În acest caz, FM Logistic va face tot posibilul pentru a se asigura că acest transfer internațional de date are un nivel adecvat și garanții de securitate.

Garanțiile pe care le folosim pentru a proteja transferurile internaționale de date includ:

 • model de clauze contractuale standard validate de Comisia Europeană. Aceste clauze standard oferă o garanție suficientă, deoarece fac posibilă respectarea nivelurilor relevante de securitate, așa cum este cerut de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal și, în special, în legătură cu Regulamentul (regulamentele menționate mai sus și Regulamentul fiind denumite împreună „Regulamente”)
 • prin mecanisme de certificare care confirmă faptul că terții aflați în afara SEE prelucrează date cu caracter personal în concordanță cu regulamentele. Aceste certificări trebuie aprobate fie de Comisia Europeană, de autoritatea de supraveghere competentă în temeiul regulamentului, fie de organismul național de acreditare desemnat în conformitate cu regulamentul.

Cookie-uri și alte tehnologii

Prin utilizarea cookie-urilor, putem colecta, de asemenea, date cu caracter personal despre dvs. atunci când vizitați site-urile noastre sau site-urile partenere sau aplicațiile de mobil proprii sau partenere. 

Datele colectate pot include:

 • ■ informații despre browserul dispozitivului dvs. și despre sistemul de operare pe care îl utilizați;
 • ■ adresa IP a dispozitivului pe care îl utilizați;
 • ■ paginile web pe care le vizitați;
 • ■ linkurile pe care faceți clic în timp ce interacționați cu serviciile noastre.

Aceste date sunt, de asemenea, colectate de furnizori de servicii terți pentru:

- întreținerea site-urilor web

- facilitarea utilizării serviciilor noastre

- analiza utilizării serviciilor noastre

Furnizorii de servicii terți sunt obligați să nu divulge sau să utilizeze aceste date în alte scopuri.

Link către politica de protecție pentru furnizorii de servicii terți:

Google Play Services

Google Analytics

Crashlytics

Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Pentru a îmbunătăți serviciile oferite, putem modifica această politică de confidențialitate, de ex. prin introducerea de noi tehnologii sau lansarea de noi servicii. Vă vom notifica înainte de implementarea oricăror adăugiri sau modificări la această politică de confidențialitate.